Olsztyńska Izba Budowlana
10-532 Olsztyn,
pl. Konsulatu Polskiego 1
(pok. 205)

tel./fax: (0-89) 535 01 83
e-mail: biuro@oib.com.pl

Olsztyńska Izba Budowlana jest organem samorządu gospodarczego, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy (Dz.U. nr 35 z dnia 30 maja 1989r.)

10 czerwca 1994r. 60 podmiotów gospodarczych mających siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego założyło Olsztyńską Izbę Budowlaną.

Izba zrzesza podmioty gospodarcze z terenów województwa warmińsko-mazurskiego, których podstawowym źródłem przychodu jest nadzór, projektowanie, realizacja budownictwa, produkcja materiałów budowlanych, podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem materiałów budowlanych w branży budowlanej oraz jednostki zajmujące się uczeniem i szkoleniem kadr dla budownictwa.

Do celów Izby należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
  • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
  • działanie na rzecz podnoszenia statusu pracowników przedsiębiorstw oraz ich pozycji zawodowej,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie certyfikatów zawodowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA OLSZTYNA - pobierz w formacie PDF